Kommunfullmäktige den 30 november 2015 kl. 18.00.

§ 1-3. Mötets Öppnande

§ 4. Budget 2016

§ 5. Placeringspolicy

§ 6. Medfinansieringsavtal - cirkulationsplats väg 49/201 (Mio-rondellen).

§ 7. Förvärv av fastigheten Tibro Jonstorp 1:1

§ 8. Reglemente för intern kontroll i Tibro kommun

§ 9. Medborgarförslag - Starta fler förberedelseklasser i Tibro kommun för att främja integrationen

§ 10. Bolagsordning Tibro Energi AB

§ 11. Bolagsordning Tibro Energi Försäljning AB

§ 12. Renhållningsordning AÖS Avfallshantering Östra Skaraborg

§ 13. Nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

§ 14. Motion om simkunnighetsnivån hos unga i Tibro. Folkpartiet liberalerna Tibro.

§ 15. Motion angående barnomsorg på obekväm arbetstid i Tibro kommun. Åse Nicklasson Sverigedemokraterna.

§ 16. Skriftlig fråga till Rolf Eriksson från Åse Nicklasson, Sverigedemokraterna

§ 17. Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen

§ 18. Val av ny ersättare till kommunstyrelsen

§ 19. Skrivelser och meddelanden 2015

Till föregående sida