Det finns två sätt att ta del av mötet:

Lyssna direkt
Webbradiosändningen startar samma tid som mötet, under övrig tid döljs spelaren eller visar ett felmedelande beroende på vilken webbläsare man har.

.

Lyssna i efterhand
Kommunfullmäktiges webbradiosändning publiceras här normalt dagen efter sammanträdet.

Varje sammanträde har en tydlig uppdelning per ärende. Du kan enkelt se och välja det ärende som du vill lyssna på.

KF 2019-06-17

KF 2019-05-20

KF 2019-04-29

KF 2019-03-25

KF 2019-02-25

KF 2018-12-17

KF 2018-11-26

KF 2018-10-29

KF 2018-09-24

KF 2018-06-18

KF 2018-05-28

KF 2018-04-23

KF 2018-03-26

KF 2018-02-26

KF 2017-12-18

KF 2017-11-27

KF 2017-10-30

KF 2017-09-25

KF 2017-06-19

KF 2017-05-29

KF 2017-04-24

KF 2017-03-27

KF 2017-02-27

KF 2016-11-29

KF 2016-10-31

KF 2016-09-26

KF 2016-06-20

KF 2016-05-30

KF 2016-04-25

KF 2016-03-29

KF 2016-02-29

KF 2015-12-14

KF 2015-11-30

KF 2015-10-26

KF 2015-09-28