Kommunfullmäktige den 14 december 2015 kl. 18.00.

§ 1-3. Mötets Öppnande

§ 4. Medborgarförslag - Hinderbana i Tibro

§ 5. Medborgarförslag - Ljuspromenad på nyårsafton

§ 6. Medborgarförslag - Naturgym till Hörnebospåret

§ 7. Medborgarförslag. Utveckla Hörnebospåret till ett intervall- och stationsträningsspår med wifi.

§ 8. Integrationsstrategi för Tibro kommun

§ 9. Överföring av medel ur 2015 års investeringsbudget till 2016

§ 10. Anhållan om tilläggsbudget 2015 BUN

§ 11. Revidering plan- och bygglovstaxa

§ 12. Delårsrapport 2015 Miljösamverkan östra Skaraborg MÖS

§ 13. Motion angående fri WiFi på torget från PeO Andersson, Moderaterna.

§ 14. Motion angående guidade cykelturer från PeO Andersson, Moderaterna.

§ 15. Motion om ursprungsmärkning av kommunens matsedlar från Sverigedemokraterna

§ 16. Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden

§ 17. Val av ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden

§ 18. Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden och ersättare i kommunstyrelsen

§ 19. Val av ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden och ersättare i kommunstyrelsen

§ 20. Information om inkommen begäran om folkomröstning gällande asylmottagning/flyktingboende i lokaler där det bedrivs kommunal verksamhet

Till föregående sida