Kommunfullmäktige den 29 februari 2016 kl. 18.00.

§ 1-3. Mötets Öppnande

§ 4. Allmänhetens frågestund 2016

§ 5. Medborgarförslag om hastigheten på Örlenvägen vid Nya Örlenbadet.

§ 6. Verksamhetsplan 2016-2017 Folkhälsorådet, Information Folkhälsoplanerare Therese Falk

§ 7. Extra integrationsmedel 2015-2016

§ 8. Utbetalning av partistöd 2016

§ 9. Revidering av Avtal om samverkan i gemensam kollektivtrafiknämnd

§ 10. Anmälan av medborgarförslag -konstsnöspår

§ 11. Begäran om entledigande från politiska uppdrag i Tibro kommun 2016

§ 12. Val till politiska uppdrag i Tibro kommun 2016

§ 13. Skriftlig fråga till Barn- och utbildningsnämndens ordförande Anne-Marie Wahlström från Åse Nicklasson, Sverigedemokraterna.

§ 14. Motion. Halkskydd till äldre, boende i Tibro kommun. Åse Nicklasson, Sverigedemokraterna.

§ 15. Motion. Tibro kommun skall vara en fristadskommun. Alda Danial, Liberalerna.

Till föregående sida