Kommunfullmäktige den 29 mars 2016 kl. 18.00.

§ 1-3. Mötets Öppnande

§ 4. Information Skaraborgs kommunalförbund, Per-Olof Hermansson, förbundsdirektör

§ 4. Information kulturvän, Selma Hedlund, projektledare

§ 5. Medborgarförslag. Förslag på cykelväg mellan Tibro och Fagersanna.

§ 6. Reglemente gällande avgifter för vård och omsorg 2016

§ 7. Årsredovisning 2015 - Tibro kommun

§ 8. Framtidens gymnasieskola i Tibro

§ 9. Avgifter för detaljhandel med tobaksvaror, folköl och vissa receptfria läkemedel

§ 10. Motion om lokala ordningsföreskrifter om tiggeri

§ 11. Motion angående Tibros gamla brandfordon

§ 12. Motion om konstverk i Tibro kommuns ägo

§ 13. Anhållan om att få nyttja medel för utbyggnad av Serenadgatan

§ 14. Skriftlig fråga till kommunstyrelsens ordförande från Åse Nicklasson Sverigedemokraterna

§ 15. Motion. Invandringens kostnader och intäkter/bidrag till Tibro kommun

§ 16. Motion. Åldersbestämning av ensamkommande barn och ungdomar - utrymme för kommunen att agera.

§ 17. Medborgarförslag. Öppna upp för biltrafik mellan Östra Långgatan/Vallgatan till Bangatan/Häggetorpsleden och vägbulor utmed Östra långgatan vid Folkets park

§ 18. Begäran om entledigande från politiska uppdrag i Tibro kommun 2016

§ 19. Val till politiska uppdrag i Tibro kommun 2016

§ 20. Information från Barnombudsmannen om barnrätts- och ungdomsperspektivet i kommunen.

Till föregående sida