Kommunfullmäktige den 25 april 2016 kl. 18.00.

§ 1-3. Mötets Öppnande

§ 4. Medborgarförslag - önskemål om gatubelysning mellan Ransbergs skola och Fagersanna tätort

§ 5. Årsredovisning 2015 Räddningstjänsten Östra Skaraborg RÖS

§ 6. Årsredovisning 2015 Avfallshantering östra Skaraborg, AÖS

§ 7. Avgift för provisorisk dödsboförvaltning samt ordnande av gravsättning.

§ 8. Redovisning av inlämnade motioner och medborgarförslag som ännu inte har besvarats

§ 9. Anmälan av motion - Tibro kommun ska köpa in jackor med ordet kommunpolitiker tryckt på jackan

§ 10. Anmälan av motion – Länsstyrelsens lägesrapportering angående flyktingsituationen

§ 11. Begäran om entledigande från politiska uppdrag i Tibro kommun 2016

§ 12. Val till politiska uppdrag i Tibro kommun 2016

§ 13. Allmänpolitisk debatt 2016

Till föregående sida