Kommunfullmäktige den 30 maj 2016 kl. 18.00.

§ 1-3. Mötets Öppnande

§ 4.

§ 5. Information från Rådet för funktionshinderfrågor

§ 6. Utveckling av Mini-zoo

§ 7. Föreskrift om förbud att helt eller delvis elda utomhus m. m.

§ 8. Årsredovisning och revisionsberättelse 2015 Samordningsförbundet Östra Skaraborg

§ 9. Årsredovisning 2015 Miljösamverkan Östra Skaraborg MÖS

§ 10. Motion - angående barnomsorg på obekväm arbetstid i Tibro kommun

§ 11. Interpellation angående resultat av demokrati- och organisationsgruppens förslag till förbättringsområden

§ 12. Anmälan av nya motioner

§ 13. Begäran om entledigande från politiska uppdrag i Tibro kommun 2016 - ledamot i kommunstyrelsen

§ 14. Val till politiska uppdrag i Tibro kommun 2016 - ledamot i kommunstyrelsen

Till föregående sida