Kommunfullmäktige den 20 juni 2016 kl. 18.00.

§ 1-3. Mötets Öppnande

§ 4. Näridrottsplats

§ 5. Remiss gällande betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)

§ 6. Skollokalsutredning 2016 - nybyggnation av skola

§ 7. Årsredovisning 2015 Tolkförmedling Väst

§ 8. Svar på interpellation angående resultat av demokrati- och organisationsgruppens förslag till förbättringsområden.

§ 9. Budget 2017

§ 9b. Placeringspolicy

§ 10. Anmälan av nya motioner

§ 11 Begäran om entledigande från politiska uppdrag i Tibro kommun 2016
§ 12. Val till politiska uppdrag i Tibro kommun 2016
§ 13. Skrivelser och meddelanden 2016

Till föregående sida