Kommunfullmäktige den 31 oktober 2016 kl. 18.00.

§ 1.Mötets Öppnande, Upprop och Fastställande av dagordning

§ 4. Svar på medborgarförslag om konstsnöspår i Rankås

§ 5. Svar på motion om simkunnighetsnivån hos unga i Tibro

§ 6. Svar på motion angående centrala Tibros järnvägsområde

§ 7. Svar på motion om lekredskap för barn med funktionshinder på kommunens lekplatser

§ 8. Svar på motion om förbud mot maskering på kommunala inrättningar

§ 9. Redovisning av inlämnade motioner och medborgarförslag som ännu inte har besvarats, oktober 2016

§ 10. Sammanträdesdagar 2017 för KSau, KS och KF

§ 11 Anmälan av nya motioner

§ 12. Anmälan av nya frågor och interpellationer

§ 13. Skrivelser och meddelanden 2016, avslutnig

Till föregående sida