Kommunfullmäktige den 27 februari 2017 kl. 18.00.

§ 1.Mötets Öppnande, Upprop och Fastställande av dagordning

§ 5. Placeringspolicy - årlig uppdatering 2017

§ 6. Naturreservatet kring Fröstorpabäcken, Rankås, Tibro Fröstorp 10:2

§ 7. Nya Avfallsföreskrifter för medlemskommunerna i AÖS Avfallshantering östra Skaraborg

§ 8. Anmälan av medborgarförslag om Arena Fågelvik - ett helhetsperspektiv
§ 9. Anmälan av medborgarförslag om nedläggningen av Fågelviksgymnasiet
§ 10. Sammanträdesdagar 2017 för KSau, KS och KF
§ 11. Anmälan av medborgarförslag om Arena Fågelvik

§ 12. Anmälan av nya motioner

§ 13. Anmälan av nya frågor och interpellationer

§ 14. Begäran om entledigande samt val till politiska uppdrag Tibro kommun 2017

§ 15. Skrivelser och meddelanden 2017

Till föregående sida