Kommunfullmäktige den 29 maj 2017 kl. 18.00.

§ 1.Mötets Öppnande, Upprop och Fastställande av dagordning

§ 5. Erbjudande om förvärv av aktier i Inera AB.

§ 6. Svar på motion om att ansöka om att byggnadsminnesförklara Brittgården

§ 7. Svar på motion om att Tibro kommun ska vara en fristadskommun

§ 8. Svar på motion om kameraövervakning vid skolor och stökiga platser i Tibro kommun

§ 9. Svar på motion om ett bättre badhus

§ 10. Svar på motion om att kommunen ska införa rök- och alkoholförbud på HVB-hem i Tibro

§ 11. Svar på motion om en fritidsledare till kommunens äldreboenden

§ 12. Svar på motion om att erbjuda arbetsskor till personalen inom vård och omsorg

§ 13. Svar på motion om alternativet till den "Demokratiförankringsmotion" som lagts fram av Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna i Tibro kommun

§ 14. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om elevers frånvaro i grundskolan

§ 15. Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 Samordningsförbundet östra Skaraborg

§ 16. Årsredovisning 2016 Tolkförmedling Väst

§ 17. Anmälan av nya motioner
§ 18. Anmälan av nya frågor och interpellationer
§ 19. Begäran om entledigande samt val till politiska uppdrag Tibro kommun 2017

Till föregående sida