Kommunfullmäktige den 27 november 2017 kl. 18.00.

§ 1.Mötets Öppnande, Upprop och Fastställande av dagordning

§ 4. Allmänhetens frågestund 2017

§ 5. Taxor för förebyggande verksamheten. Räddningstjänsten östra Skaraborg RÖS.

§ 6. Riktlinje och frister för förebyggandeverksamheten. RÖS Räddningstjänsten Östra Skaraborg.

§ 7. Budget 2018

§ 8. Utvärdering av webbradiosändning av kommunfullmäktiges sammanträden

§ 9. Arkivreglemente för Tibro kommun
§ 10. Delårsrapport 2017 Miljösamverkan östra Skaraborg, MÖS
§ 11. Reviderad förbundsordning för Miljösamverkan östra Skaraborg, MÖS
§ 12. Reviderad förbundsordning för Skaraborgs Kommunalförbund
§ 13. Anmälan av nya motioner
§ 14. Anmälan av nya frågor och interpellationer
§ 15. Begäran om entledigande samt val till politiska uppdrag Tibro kommun 2017

Till föregående sida