Kommunfullmäktige den 26 februari 2018 kl. 18.00.

§ 1.Mötets Öppnande, Upprop och Fastställande av dagordning

§ 5 . Svar på medborgarförslag om cykelväg mellan Tibro och Fagersanna via Bråback

§ 7. Svar på motion om att Tibro ska skapa, utveckla och driva ett "Tibro-kulturkommunen"-koncept

§ 8. Riktlinje för beredning av motioner och medborgarförslag

§ 9. Revidering av reglemente för kommunstyrelsen

§ 10. Revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden

§ 11. Utvärdering av allmänhetens frågestund på kommunfullmäktiges sammanträden

§ 12. Projekt Nybyggnation skola 1, Baggeboskolan, - Begäran om avsteg från Politiska riktlinjer för Tillgänglighet och Delaktighet i Tibro kommun

§ 13. Ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter Tibro kommun
§ 14. Revidering av förbundsordning för Räddningstjänsten Östra Skaraborg
§ 15. Fastighetsköp Hägern 1
§ 16. Anmälan av nya motioner

§ 17. Anmälan av nya frågor och interpellationer
§ 18. Begäran om entledigande samt val till politiska uppdrag Tibro kommun 2018
§ 19. Skrivelser och meddelanden 2018

Till föregående sida