Kommunfullmäktige den 18 juni 2018 kl. 18.00.

§ 1.Mötets Öppnande, Upprop och Fastställande av dagordning

§ 4 . Inget på Allmänhetens frågestund 2018

§ 5 . Tibro Folkhälsa 2018-2020 - Lokal folkhälsoplan

§ 6. Budget 2019

§ 7. Revidering av reglemente för kommunstyrelsen
§ 8. Revidering av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
§ 9. Revidering av reglemente för socialnämnden
§ 10. Revidering av reglemente för byggnads- och trafiknämnden
§ 11. Revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden
§ 12. Revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden
§ 13. Revidering av reglemente för gemensam kollektivtrafiknämnd. Hjo, Tibro och Karlsborg.
§ 14. Revidering av avtal om samverkan i gemensam kollektivtrafiknämnd. Hjo, Tibro och Karlsborg.
§ 15. Årsredovisning 2017 Tolkförmedling Väst
§ 16. Bokslut 2017 Räddningstjänsten Östra Skaraborg RÖS
§ 17. Anmälan av nya motioner
§ 18. Anmälan av nya frågor och interpellationer
§ 19. Begäran om entledigande samt val till politiska uppdrag Tibro kommun 2018

Till föregående sida