Kommunfullmäktige den 29 oktober 2018 kl. 18.00.

§ 1.Mötets Öppnande, Upprop och Fastställande av dagordning

§ 4 . Inget på Allmänhetens frågestund 2018

§ 5 . Svar på motion om ökad trygghet i centrala Tibro med kamerabevakning

§ 6. Revidering av reglemente för socialnämnden

§ 7. Försäljning av industritomt, del av Balteryd 1:18
§ 8. Redovisning av inlämnade motioner och medborgarförslag som ännu inte har besvarats, oktober 2018
§ 9. Sammanträdesdagar 2019 för KSau, KS och KF
§ 10. Medborgarförslag om att sätta upp ett vindskydd med grillplats vid motionsspåret i Fagersanna
§ 11. Anmälan av nya motioner
§ 12. Anmälan av nya frågor och interpellationer
§ 13. Begäran om entledigande samt val till politiska uppdrag Tibro kommun 2018
§ 14. Skrivelser och meddelanden 2018

§ 15. Val av ordförande i kommunfullmäktige
§ 16. Val av 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige
§ 17. Val av 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige
§ 18. Val av valberedning
§ 19. Val av ordförande och vice ordförande i valberedningen
§ --. Avslutning och tack

Till föregående sida