Kommunfullmäktige den 29 april 2019 kl. 18.00.

§ 1.Mötets Öppnande, Upprop och Fastställande av dagordning

§ 4 . Ingen fråga från allmänheten

§ 5 a. Information om Miljösamverkan östra Skaraborg, MÖS

§ 5 b. Information om Avfallshantering östra Skaraborg, AÖS

§ 6. Svar på motion om Tibro folkbiblioteks roll i lärande

§ 7. Redovisning av inlämnade motioner och medborgarförslag som ännu inte har besvarats, april 2019

§ 8. Årsredovisning 2018 Miljösamverkan östra Skaraborg

§ 9. Årsredovisning 2018 Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS)

§ 10. Reglemente kommunrevisionen

§ 11. Medborgarförslag om en utebandyplan på Ransbergs skola

§ 12. Medborgarförslag om att anlägga en bandyplan utomhus på Ransbergs skola.

§ 13. Medborgarförslag om att införa rökfri zon vid de kommunala lekplatserna.

§ 14. Anmälan av nya frågor och interpellationer
§ 15. Anmälan av nya motioner
§ 16. Begäran om entledigande samt val till politiska uppdrag i Tibro kommun 2019

Till föregående sida