Kommunfullmäktige den 20 maj 2019 kl. 18.00.

§ 1.Mötets Öppnande, Upprop och Fastställande av dagordning

§ 4 . Ingen fråga från allmänheten

§ 5 nformation 2019 - Information om Skaraborgs kommunalförbund - Information om totalförsvar

§ 6. Näringslivsråd
§ 7. Årsredovisning 2018 Samordningsförbundet Östra Skaraborg
§ 8. Medborgarförslag om att erbjuda simundervisning och babysimverksamhet för nyanlända/nysvenskar utan krav på svenskt medborgarskap.
§ 9. Anmälan av nya frågor och interpellationer
§ 10. Anmälan av nya motioner
§ 11. Begäran om entledigande samt val till politiska uppdrag i Tibro kommun 2019

Till föregående sida