Kommunfullmäktige den 23 maj 2022 kl. 18.00.                                                 


§ 1. Upprop på kommunfullmäktige
§ 2. Val av protokolljusterare
§ 3. Godkännande av dagordning
§ 4. Idépolitisk debatt 2022 Talarordning: 1. KF 2. KS 3. BTN 4. de kommunala bolagen och kommunalförbunden 5. SHBN 6. BUN 7. KFN 8. SN 5 minuter inledningsanförande av ordförande/vice ordförande och 2 minuter replik
Till föregående sida